(Economisch) strafrecht

De sectie Strafrecht is gevestigd in Naaldwijk en is voornamelijk actief in het Westland, Den Haag en Rotterdam, maar regelmatig worden ook in andere arrondissementen, verspreid over heel Nederland, rechtbanken aangedaan.

Onder het commune strafrecht wordt het zogenaamde klassieke strafrecht verstaan: diefstal, oplichting, verduistering, mishandeling, zedendelicten en overtredingen van de verkeerswetgeving zijn voorbeelden van strafbare feiten die vallen binnen het commune strafrecht.
Wij zullen in eerste instantie met u proberen te voorkomen, dat u in een strafproces betrokken wordt. Komt het echter toch tot een vervolging, dan kunnen wij u bijstaan in alle fases van de procedure. Wij verzorgen voor u de rechtsbijstand bij de Rechtbank, het Gerechtshof of de Hoge Raad.

Naast de beoefening van het commune strafrecht, procederen en adviseren wij over strafrechtelijke procedures en bestuurlijke boeteprocedures. Dat dit steeds vaker voorkomt, vloeit voort uit de toenemende complexiteit van onze samenleving en wet- en regelgeving. Hierdoor kunnen individuen, bedrijven of overheidsinstanties ongewild te maken krijgen met een strafrechtelijk onderzoek of strafrechtelijke vervolging. Bij Economisch Strafrecht moet daarbij worden gedacht aan zaken op het gebied van milieu, fraude en economische of financiƫle regelgeving. Daarbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan zaken die hebben te maken met het handelen zonder of in strijd met een milieuvergunning, lozingen op het oppervlaktewater, fraude, NMa boetes of calamiteiten bij een bedrijf.
De verschillende zaken zijn vaak omvangrijk en gecompliceerd, zodat regelmatig wordt samengewerkt met advocaten uit andere secties.

Wilt u meer informatie over de dienstverlening van, of heeft u vragen over deze sectie neem dan contact op met  Nancy Stolk, stolk@ebh-elshof.nl

http://www.advocaat-strafrecht-westland.nl/


Wat cliënten over ons zeggen


Laatste blogs over (Economisch) strafrecht:

Lawyalty Partner

De online helpdesk voor al uw juridische ondersteuning voor een vast bedrag per maand.

Meld je nu aan!