Arbeidsrecht

De sectie Arbeidsrecht houdt zich bezig met arbeidsrechtelijke vraagstukken in brede zin. Dit houdt meer in dan alleen ontslagrecht, hoewel ontslagrecht en alles wat daarmee samenhangt natuurlijk wel onze core business is. Tot de core business behoort ook de advisering bij reorganisaties, zowel bij bedrijven in moeilijkheden als ten behoeve van efficiencyverbetering.
 
Hiernaast adviseren en maken wij arbeidscontracten op maat, beoordelen wij arbeidsvoorwaarden, concurrentie- en relatiebedingen en medezeggenschapsvraagstukken zowel voor ondernemingen als ondernemingsraden. Ook worden wij veelvuldig ingeschakeld bij (werkgerelateerde) arbeidsongeschiktheid.
 
Onze cliƫnten zijn voornamelijk ondernemingen, van kleinbedrijf en MKB tot aan grote (internationale) ondernemingen. Daarnaast adviseren wij bestuurders van vennootschappen. Maar ook werknemers die behoefte hebben aan gespecialiseerde arbeidsrechtelijke rechtsbijstand rekenen wij tot onze relaties.
 
Vanwege onze regionale betrokkenheid zijn veel van onze relaties actief in de tuinbouw en in de tuinbouw gerelateerde sectoren, zoals (grote) glastuinbouwbedrijven, bloemen- en planten exporteurs, zaad- en bollenleveranciers, kassenbouwers, aluminiumproducenten en de glas en beglazingsindustrie. Ook treden wij op voor grote regionale uitzendorganisaties die actief zijn in de tuinbouw.
 
Vanwege onze vestiging in Delft zijn wij ook zeer actief in de techniek en ICT.
 
Ons motto is dat we alleen dat doen waar we goed in zijn, anders niet. Kwaliteit uit zich echter niet alleen in specialistische kennis, maar ook in een hoge mate van service, flexibiliteit en creativiteit. Problemen en oplossingen laten zich nu eenmaal niet vangen in het keurslijf van 9-5.
 
Met onze aanpak bouwen wij aan langdurige relaties waardoor niet alleen kennis van de branche en de onderneming wordt opgebouwd, maar juist kennis over de ondernemer zelf wordt verkregen. Dat is waardevol omdat daardoor proactief kan worden opgetreden, ook als de ondernemer niet het geĆ«igende pad mocht bewandelen.
 
Wilt u meer informatie over de dienstverlening van, of heeft u vragen over deze sectie neem dan contact op met Dick Bosboom
 
 

Herziening arbeidsrecht Eerder heb ik (op hoofdlijnen) aangegeven wat de beoogde wijzigingen in het arbeidsrecht zijn, per 1 juli 2014. Hieronder nog wat aanvullende informatie o.a. met … lees verder
Getalscriteria en differentiatie naar leeftijd in het arbeidsrecht Getalscriteria kennen we al in de Wet op de Ondernemingsraden en de Wet Aanpassing Arbeidsduur. Het getalscriterium voor instelling van een ondernemingsraad ligt bij 50 … lees verder