Arbeidsrecht

De sectie Arbeidsrecht houdt zich bezig met arbeidsrechtelijke vraagstukken in brede zin. Dit houdt meer in dan alleen ontslagrecht, hoewel ontslagrecht en alles wat daarmee samenhangt natuurlijk wel onze core business is. Tot de core business behoort ook de advisering bij reorganisaties, zowel bij bedrijven in moeilijkheden als ten behoeve van efficiencyverbetering.
 
Hiernaast adviseren en maken wij arbeidscontracten op maat, beoordelen wij arbeidsvoorwaarden, concurrentie- en relatiebedingen en medezeggenschapsvraagstukken zowel voor ondernemingen als ondernemingsraden. Ook worden wij veelvuldig ingeschakeld bij (werkgerelateerde) arbeidsongeschiktheid.
 
Onze cliƫnten zijn voornamelijk ondernemingen, van kleinbedrijf en MKB tot aan grote (internationale) ondernemingen. Daarnaast adviseren wij bestuurders van vennootschappen. Maar ook werknemers die behoefte hebben aan gespecialiseerde arbeidsrechtelijke rechtsbijstand rekenen wij tot onze relaties.
 
Vanwege onze regionale betrokkenheid zijn veel van onze relaties actief in de tuinbouw en in de tuinbouw gerelateerde sectoren, zoals (grote) glastuinbouwbedrijven, bloemen- en planten exporteurs, zaad- en bollenleveranciers, kassenbouwers, aluminiumproducenten en de glas en beglazingsindustrie. Ook treden wij op voor grote regionale uitzendorganisaties die actief zijn in de tuinbouw.
 
Vanwege onze vestiging in Delft zijn wij ook zeer actief in de techniek en ICT.
 
Ons motto is dat we alleen dat doen waar we goed in zijn, anders niet. Kwaliteit uit zich echter niet alleen in specialistische kennis, maar ook in een hoge mate van service, flexibiliteit en creativiteit. Problemen en oplossingen laten zich nu eenmaal niet vangen in het keurslijf van 9-5.
 
Met onze aanpak bouwen wij aan langdurige relaties waardoor niet alleen kennis van de branche en de onderneming wordt opgebouwd, maar juist kennis over de ondernemer zelf wordt verkregen. Dat is waardevol omdat daardoor proactief kan worden opgetreden, ook als de ondernemer niet het geĆ«igende pad mocht bewandelen.
 
Wilt u meer informatie over de dienstverlening van, of heeft u vragen over deze sectie neem dan contact op met Peter Paul Elshof.
 
 

Wat cliënten over ons zeggen

Starre Group opereert in de sierteeltsector. De bedrijfsactiviteiten zijn in de loop der jaren niet alleen meer geworden, maar ook qua diversiteit sterk toegenomen. Uiteenlopende activiteiten zorgen voor uiteenlopende juridische vraagstukken. EBH Elshof komt op deze vraagstukken altijd met een gedegen antwoord. Geen wollig, uitgebreid verhaal, maar to-the-point en concreet advies.

Wat misschien nog wel het meest prettig aan EBH Elshof is, is hun pro-actieve houding; zijn er ontwikkelingen in wet- en regelgeving? We krijgen even een belletje of mailtje en we zijn weer op de hoogte zodat we op de wijzigingen kunnen anticiperen.

 


Laatste blogs over Arbeidsrecht:
Kan de statutair directeur met een gouden parachute nog een zachte landing maken? De statutair directeur dient onderscheiden te worden van de titulair directeur. De titulair directeur kan bij ontslag aanspraak maken op de gewone werknemersbescherming. … lees verder
Nogmaals: ziekte, loon opschorten of staken en hoeveel dan? Hoofdregel bij loonbetaling is dat een werknemer geen recht heeft op loon als hij geen werkzaamheden verricht: “geen arbeid, geen loon”. Een uitzondering … lees verder
De aftrekregel van artikel 7:671b lid 8 onder a BW : dode mus? Volgens het recht zoals dat gold tot 1 juli 2015 ontbond de kantonrechter een arbeidsovereenkomst in beginsel tegen een datum zoals de wet (artikel 7:685 BW (oud)) dat … lees verder
Inhuur van buitenlandse arbeidskrachten Recent is een tweetal belangrijke uitspraken gewezen, die zien op inhuur van buitenlandse werknemers. Op 11 september 2014 heeft het Europese Hof van Justitie een … lees verder

Lawyalty Partner

De online helpdesk voor al uw juridische ondersteuning voor een vast bedrag per maand.

Ik wil een offerte