Marktgroep Energie en Duurzaamheid

De marktgroep Energie en Duurzaamheid is breed actief in de (alternatieve) energiesector.

Duurzame energie staat volop in de aandacht van zowel het bedrijfsleven als de politiek. Hierbij valt te denken aan aardwarmte, warmte-/koudeopslag, energiewinning uit biomassa, windturbines en zonne-energie. De ontwikkelingen gaan razend snel, de belangen zijn vaak groot en de samenwerking tussen de betrokken partijen en instanties complex. Specialistisch en deskundig juridisch advies in de verschillende fases van verwerving, financiering, subsidies en commerciƫle contractsvorming is hierbij onontbeerlijk.

Maar niet alleen duurzame energie staat in de belangstelling. Ook bijvoorbeeld het efficiĆ«nt omgaan met "reguliere" energiebronnen heeft facetten, niet alleen vanwege veranderende (politieke) inzichten, maar ook vanwege en nieuwe technische mogelijkheden en regelgeving. Denk aan gelijkspanningsnetwerken,  GDS, directe lijnen, maar ook aan CO2 emissie. EBH Elshof ondersteunt profit en non-profit stakeholders bij de ontwikkeling, financiering en realisering van voorzieningen voor energie. Wij hebben onder andere ervaring met windturbineparken, WKO installaties, aardwarmte, biodiesel- en biomassainstallaties, zonnestroomsystemen en hydro-installaties. Onze specialisten passen onze diepgaande kennis van vergunningen, bouwcontracten (EPC, turn key en anderszins), financiering en zekerheden, samenwerkingsovereenkomsten, power purchase agreements en distributie overeenkomsten graag ook voor u toe.

Wilt u meer informatie over de dienstverlening van, of heeft u vragen over de activiteiten binnen deze marktgroep, neem dan contact op met Marc Marcusse of Jan Hiemstra.

Lawyalty Partner

De online helpdesk voor al uw juridische ondersteuning voor een vast bedrag per maand.

Ik wil een offerte