Duurzaamheid.

Missie Visie Duurzaamheid Werken bij Algemene Voorwaarden Kantoornieuws Tarieven Maatschappelijke Betrokkenheid Neem contact met ons op

Duurzaam ondernemen

Duurzaamheid en duurzaam ondernemen zijn vrij algemene begrippen en maken onderdeel uit van het  Maatschappelijk Verstandig Ondernemen. De mens, en zeker de welvarende mens, heeft een negatieve invloed op de conditie van onze planeet. Bedrijven en kantoren vormen daarop geen uitzondering vanwege hun grote energieverbruik en uitstoot van CO2 gassen.

Onder  klanten van EBH Elshof Advocaten zijn grote spelers op het gebied van alternatieve energiebronnen, zoals windmolenparken en biomassaproducenten. Met onze dienstverlening aan hen maken wij daarmee onderdeel uit van dit veld en proberen wij onze bijdrage te leveren.

Ook binnen onze eigen kantoren zijn al langere tijd diverse projecten opgestart om het verbruik van fossiele brand- en grondstoffen en verbruiksgoederen zoals energie, water, papier, plastics, electrische apparatuur en de schadelijke stoffen daarin, terug te dringen. Om zo het leefmilieu en ons klimaat in ieder geval te behouden en hopelijk te verbeteren.