Waar staan wij voor

EBH Elshof Advocaten is in 2007 ontstaan uit EBH Advocaten uit het Westland en Delft en Van Vliet & Elshof Advocaten uit Delft. Wij bieden niet alleen de voordelen van een gespecialiseerd nichekantoor, maar ook de kennis en kracht van een groot advocatenkantoor.

Onze advocaten zijn allen gespecialiseerd in een specifiek rechtsgebied en werken samen in verschillende secties en marktgroepen waarin kennis van een specifieke branche gebundeld wordt. Daarom bieden wij zowel de voordelen van een groot advocatenkantoor als die van een nichekantoor. Praktisch en altijd gefocust op de oplossing voor onze cliënten. Wij maken deel uit van het internationale netwerk van advocatenkantoren www.eurojuris.nl

Marktgerichte organisatie

De aan ons kantoor verbonden advocaten zijn primair specialist binnen hun rechtsgebied. Dat betekent dat iedere advocaat zich hoofdzakelijk richt op de ontwikkeling en uitbreiding van specifieke, actuele kennis op zijn of haar rechtsgebied.

Soms is louter juridisch vernuft echter niet voldoende om het verschil te maken tussen goed en uitstekend. Wij zijn er dan ook van overtuigd dat specifieke branchekennis noodzakelijk is om onze cliënten optimaal te kunnen bedienen.

Marktontwikkeling

Wij stellen hierom ten doel om de bedrijfstak centraal te stellen en vanuit de voor iedere bedrijfstak specifieke problemen naar de meest optimale oplossingen te zoeken.

Onze marktgroepen zijn veelal ontstaan vanuit een bijzondere belangstelling van één of meer advocaten, die het juiste gevoel hebben bij de markt. Advocaten, die bijvoorbeeld affiniteit hebben met de tuinbouw of energie, voelen zich in het bijzonder thuis in die specifieke markten. Door in een marktgroep actief te zijn kunnen onze advocaten hun passie delen met de ondernemers, die succesvol zijn in die markt, en hun cliënt op die manier optimaal bedienen; wij hebben marktgroepen in de sectoren Energie en Duurzaamheid, Tuinbouw, Retail en Horeca, Zorg, Familiebedrijf en Paardenhouderij. Uit ervaring kunnen we wel zeggen dat we steeds het verschil tussen goed en uitstekend waar kunnen maken.

De bij ons werkzame advocaten worden voortdurend gestimuleerd en geprikkeld om zich te blijven ontwikkelen en daardoor hun voorsprong te behouden binnen de markt en hun vakgebied, door de hoogst mogelijke specialisatie opleidingen te volgen, waaronder opleidingen van de Grotiusacademie en de opleidingen van Insolad.

Wij luisteren naar de wensen van onze cliënten en hierom kunt u altijd afspraken met ons maken over de kosten en werkwijzen. Onze cliënten krijgen op verzoek via een beveiligde portal toegang tot hun digitale dossier; dat is handig, snel, efficiënt en transparant. Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar, 7 dagen in de week.