Mr. drs. M. Buitelaar

Mr. drs. M. Buitelaar

Functie: Advocaat
E-mail: buitelaar@ebh-elshof.nl
Bereikbaarheid: 0174-629.333 / 06-440.667.51

Wat vond u van uw advocaat?
Martin Buitelaar is de zoon van een Westlandse tomatentuinder en heeft tijdens zijn middelbare schooltijd tot zijn achttiende in de kas gewerkt. Na zijn VWO-opleiding studeerde Martin zowel economie als Nederlands recht aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Beide studies heeft hij cum laude afgerond. Naast zijn studies doceerde Martin van 2002 tot 2008 daarnaast (bedrijfs)economie op een middelbare school in Naaldwijk. In 2009 is Martin bij EBH Elshof begonnen als advocaat. Martin houdt zich bij EBH Elshof met name bezig met het ondernemingsrecht, insolventierecht en aansprakelijkheidsrecht. In zijn dagelijkse praktijk treedt hij met name op namens (Westlandse) burgers en bedrijven en heeft een praktijk hoofdzakelijk gericht op de (glas)tuinbouw. Hij heeft bijzondere expertise en ervaring in geschillen met betrekking tot kassenbouw, installaties, teeltschades en verzekeringen in de (glas)tuinbouw.

Martin was tot 2014 naast zijn werk in de advocatuur, fractievoorzitter van een grote fractie in de gemeenteraad van Westland en vervult daarnaast nog een aantal andere nevenfuncties. Mede dankzij zijn politieke werk is hij in de rechtszaal vlijmscherp in het debat en heeft hij veel kennis verkregen over alle onderdelen en activiteiten binnen het gehele glastuinbouwcluster en de organisaties en mensen die binnen dit cluster actief zijn. Door de koppeling te maken tussen zijn kennis van het (Westlandse) glastuinbouwcluster enerzijds en zijn juridische en economische kennis anderzijds, is Martin in staat diverse klanten in het glastuinbouwcluster zowel in gerechtelijke procedures als adviserend snel en adequaat met raad en daad terzijde te staan. Daarbij schroomt Martin niet om de botte bijl te hanteren als dat nodig is, maar is hij ook in staat om zeer behoedzaam te opereren. Het resultaat voor de klant staat bij hem altijd centraal.

Opleiding(en) Economie, Erasmus Universiteit Rotterdam, 2007
Nederlands Recht, Erasmus Universiteit Rotterdam, 2009
Specialisatie(s) (Glas)tuinbouw;
Complexe incasso’s (eisend en verwerend);
Beroepsaansprakelijkheid adviseurs;
Kassenbouw;
Teeltschades;
Verzekeringsrecht;
Faillissementsrecht
Lidmaatschap(pen) VNO-NCW West
Industriële Kring Naaldwijk
Kantoor Naaldwijk
Sectie(s) Ondernemingsrecht
Insolventies / Financieringen en Zekerheden
Aansprakelijkheidsrecht
Tuinbouw
Taalbeheersing nl, en
Nevenfuncties Voorzitter VvE
Bestuurslid Industriële Kring Naaldwijk
LinkedIn profiel LinkedIn profiel
Twitter

Blogs

Schade door onjuiste overheidsinformatie

Gepubliceerd op:
De overheid verstrekt in het dagelijks leven zeer veel informatie aan burgers en bedrijven. Vaak … Lees verder