Mr. drs. M. Buitelaar

Mr. drs. M. Buitelaar

Functie: Advocaat
E-mail: buitelaar@ebh-elshof.nl
Bereikbaarheid:

0174-629333 / 06440 667 51Evaluatieformulier

Martin Buitelaar is de zoon van een Westlandse tomatenkweker en heeft tijdens zijn middelbare schooltijd tot zijn achttiende in de kas gewerkt. Na zijn VWO-opleiding studeerde Martin zowel economie als Nederlands recht aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Beide studies heeft hij cum laude afgerond. Naast zijn studies doceerde Martin van 2002 tot 2008 (bedrijfs)economie op een middelbare school in Naaldwijk. Martin was van 2006 tot 2014 raadslid en fractievoorzitter van een grote fractie in de gemeenteraad van Westland en vervult op dit moment nog een aantal andere nevenfuncties.

In 2009 is Martin bij EBH Elshof Advocaten begonnen als advocaat. Hij houdt zich bij EBH Elshof Advocaten bezig met het contractenrecht, aansprakelijkheidsrecht, verzekeringsrecht en het ondernemingsrecht. In zijn dagelijkse praktijk treedt hij met name op voor leveranciers en afnemers (met name kwekers) die actief zijn in het glastuinbouwcluster. Adviseren en procederen over overeenkomsten en ingewikkelde aansprakelijkheids- en verzekeringskwesties behoren tot zijn dagelijkse werkzaamheden. Martin heeft bijzondere expertise en ervaring in geschillen met betrekking tot kassenbouw, installaties, teeltschades en verzekeringen in de (glas)tuinbouw. Voorts treedt Martin veel op voor gedupeerden die belegd hebben in landbouwgrond en daarbij vanwege oneerlijke handelspraktijken schade hebben geleden.

Door de koppeling te maken tussen zijn kennis van de glastuinbouw enerzijds en zijn juridische en economische kennis anderzijds, is Martin in staat diverse klanten in het glastuinbouwcluster zowel in gerechtelijke procedures als adviserend snel en adequaat met raad en daad terzijde te staan. Daarbij schroomt Martin niet om de botte bijl te hanteren als dat nodig is, maar is hij ook in staat om behoedzaam te opereren. Het resultaat voor de klant staat bij hem altijd centraal.

Opleiding(en)

Economie, Erasmus Universiteit Rotterdam, 2007
Nederlands Recht, Erasmus Universiteit Rotterdam, 2009

Specialisatie(s)

(Glas)tuinbouw; Complexe incasso’s (eisend en verwerend); Beroepsaansprakelijkheid adviseurs; Kassenbouw; Teeltschades; Contractenrecht, Aansprakelijkheidsrecht, Verzekeringsrecht; Financieel recht;

Lidmaatschap(pen)

VNO-NCW West
Industriële Kring Naaldwijk
Vereniging voor Aansprakelijkheids- en Schadevergoedingsrecht (VASR)

 

Kantoor Naaldwijk
Sectie Ondernemingsrecht
Aansprakelijkheidsrecht
Tuinbouw
Internationale handel
Taalbeheersing

nl, en

Nevenfuncties

Bestuurslid Industriële Kring Naaldwijk
Lid Raad van Advies Rechtswinkel Westland

LinkedIn profiel LinkedIn profiel
Twitter

Blogs

Onbehoorlijk bestuur bij faillissement en de verweren van een aangesproken bestuurder

Gepubliceerd op:
Het niet op orde hebben van de administratie of het niet tijdig deponeren van de jaarrekening … Lees verder

Exoneratieclausule in Plantumvoorwaarden houdt niet altijd stand

Gepubliceerd op:
Leveranciers van plantmateriaal maken bij hun leveringen vaak gebruik van de zogenaamde … Lees verder

Een makelaar mag niet twee opdrachtgevers dienen en mag tegen zijn opdrachtgever geen eigen belang verzwijgen

Gepubliceerd op:
Degene die een makelaar inschakelt om een woning of bedrijfsgebouw te kopen of verkopen moet … Lees verder

Frauderegisters van verzekeraars: Makkelijker erin dan eruit

Gepubliceerd op:
Verzekeraars en andere financiële dienstverleners houden frauderegisters bij. (Rechts)personen … Lees verder

Teeltschade verhalen op tuinbouwtoeleverancier

Gepubliceerd op:
In de tuinbouw worden producten gekweekt in een proces waarbij de kweker gebruik maakt van … Lees verder

Opgelichte beleggers in landbouwgrond

Gepubliceerd op:
Op 10 maart 2015 besteedde het televisie-programma Opgelicht?! aandacht aan oplichtingpraktijken … Lees verder

Schade door onjuiste overheidsinformatie

Gepubliceerd op:
De overheid verstrekt in het dagelijks leven zeer veel informatie aan burgers en bedrijven. Vaak … Lees verder

Lawyalty Partner

De online helpdesk voor al uw juridische ondersteuning voor een vast bedrag per maand.

Ik wil een offerte