Mr. E.A.H. ten Berge

Mr. E.A.H. ten Berge

Functie: advocaat/partner
E-mail: tenberge@ebh-elshof.nl
Bereikbaarheid:

0174–629333/ 0617 431 755Evaluatieformulier

Emile ten Berge is gespecialiseerd in het insolventierecht. Hij wordt regelmatig aangesteld als curator in faillissementen en benoemd tot bewindvoerder in surseances van betaling en wettelijke schuldsaneringen. Daarnaast adviseert hij bedrijven in moeilijkheden, procedeert hij voor en tegen andere curatoren en adviseert en procedeert hij over financieringen en de daarbij behorende zekerheidsrechten. Hij heeft bijzondere expertise en ervaring in het behandelen en voorkomen van tuinbouwgerelateerde insolventies. In 2008 heeft hij de INSOLAD/Grotius specialisatieopleiding Insolventierecht voltooid. In 2013 heeft hij de INSOLAD/EUR specialisatieopleiding Financiële Economie voor Insolventierechtadvocaten afgerond.  Hij is lid van de Vereniging Insolventierecht Advocaten (INSOLAD). Daarnaast geeft hij regelmatig cursussen en presentaties op het gebied van insolventierecht, financieringen en zekerheden en publiceert hij met enige regelmaat over deze rechtsgebieden.

 

Opleiding(en)

Nederlands Recht, Universiteit Leiden, 2002
INSOLAD/Grotius, specialisatieopleiding Insolventierecht (cum laude), Grotius Academie, 2008
INSOLAD/EUR, specialisatieopleiding Financiële Economie voor Insolventierechtadvocaten, Erasmus Academie, 2013

 

Specialisatie(s)

Insolventierecht
Ondernemingsrecht

Lidmaatschap(pen)

Lid Vereniging Insolventierecht Advocaten (INSOLAD) www.insolad.nl
Industriële Kring Naaldwijk (IKN)

Kantoor Naaldwijk
Sectie Insolventies / Financieringen en Zekerheden
Tuinbouw
Taalbeheersing

nl

Nevenfuncties
LinkedIn profiel LinkedIn profiel
Twitter

Blogs

Het faillissement van een ontbonden vennootschap

Gepubliceerd op:
Een turboliquidatie is een versnelde vorm om tot ontbinding van een rechtspersoon te komen. De … Lees verder

Werknemer vuilstort hoeft het door hem gevonden geld niet af te staan

Gepubliceerd op:
Een vinder van een geldbedrag is verplicht onverwijld na de vondst daarvan aangifte te doen bij … Lees verder

Curator kan bij afwezigheid van baten zelf verzet instellen tegen het vonnis tot faillietverklaring

Gepubliceerd op:
Een (rechts)persoon kan op eigen aangifte, op verzoek van één of meer schuldeisers of op verzoek … Lees verder

Verzet tegen een vonnis tot faillietverklaring.

Gepubliceerd op:
Belangrijke nuancering naar aanleiding van het arrest van de Hoge Raad van 5 juni 2015 Een … Lees verder

Schending fundamenteel beginsel van een goede procesorde: vernietiging faillissement

Gepubliceerd op:
Een (rechts)persoon kan op eigen aangifte, op verzoek van één of meer schuldeisers of op verzoek … Lees verder

Verklaring omtrent mogelijkheid schuldregeling ook vereist bij verzoek omzetting faillissement in schuldsaneringsregeling

Gepubliceerd op:
Op grond van artikel 15b Faillissementswet kan een faillissement in bepaalde gevallen op verzoek … Lees verder

Betaling van bankrekening na datum faillissement, onrechtmatige daad tov de bank?

Gepubliceerd op:
Door de faillietverklaring verliest een gefailleerde (rechts)persoon van rechtswege de … Lees verder

Beslagverbod op specifieke roerende zaken

Gepubliceerd op:
Een schuldeiser kan, tenzij bij wet of overeenkomst anders is bepaald, zijn vordering verhalen … Lees verder

Artikel 39 lid 1 Faillissement is ook van toepassing op de (ver)huur van roerende zaken

Gepubliceerd op:
Als een gefailleerde huurder is, kan zowel de curator als de verhuurder de huurovereenkomst door … Lees verder

Betaling in natura in het zicht van faillissement

Gepubliceerd op:
Contractspartijen komen regelmatig overeen dat een (betalings)verplichting wordt voldaan in … Lees verder

Selectieve betaling in het zicht van faillissement

Gepubliceerd op:
Het selectief betalen van schuldeisers door een bestuurder van een rechtspersoon is als zodanig … Lees verder

(Beperkte) overname van loonbetalingen onder de loongarantieregeling bij faillissement

Gepubliceerd op:
Op grond van artikel 26 Faillissementswet kunnen schuldeisers vorderingen op een gefailleerde … Lees verder

Komt een beëindigingvergoeding tijdens de looptijd van een schuldsaneringsregeling toe aan de boedel?

Gepubliceerd op:
Om het aantal faillissementen van natuurlijke personen terug te dringen is met ingang van 1 … Lees verder

Een verstekvonnis geen deugdelijke grondslag voor een faillissementsaanvraag!?

Gepubliceerd op:
Een (rechts)persoon kan op eigen aangifte, op verzoek van één of meer schuldeisers of - om … Lees verder

Mag de omvang van een leverancierskrediet worden ingeperkt?

Gepubliceerd op:
door mr. E.A.H. ten Berge In veel handelsrelaties is de afnemer niet verplicht de geleverde … Lees verder

Aansprakelijkheid van bestuurder door oprichting besloten vennootschap

Gepubliceerd op:
In afwijking van de hoofdregel dat het bestuur van een besloten vennootschap niet aansprakelijk … Lees verder

Voldaan aan de vereisten voor faillietverklaring?

Gepubliceerd op:
Het Gerechtshof Amsterdam heeft op 5 november 2013 een arrest gewezen waarbij (in hoger beroep) … Lees verder

Een buitengerechtelijk dwangakkoord

Gepubliceerd op:
Een onderneming die in ernstige financiële problemen verkeert kan - ter voorkoming van een … Lees verder

Het zal je maar gebeuren….. failliet!

Gepubliceerd op:
Iedere dinsdagmorgen rond de klok van 10:00 uur is het op de tweede etage van  de Haagse … Lees verder

Lawyalty Partner

De online helpdesk voor al uw juridische ondersteuning voor een vast bedrag per maand.

Ik wil een offerte