Medewerkers.

Partners

Mr. E.A.H. ten Berge
Mr. D.J. Bosboom
Mr. P.P.J. Elshof
Mr. J. Geelhoed
Mr. J. Hiemstra
Mr. J.N.L. van der Hoeven
Mr. J.J.Y. Kleingeld
Mr. M.F. Marcusse
Mr. A.A.S. Mosele
Mr. M.R. Plug
Mr. N.P.O. Ruysch
Mr. P. Vellekoop
Mr. J.J. Wittekamp

Directeur business development

Mr. P.D. Timmermans

Medewerkers

Mr. drs. M. Buitelaar
Mr. H.J. Deinum
D.H.H. Graven-Quasters
Mr. K.T. op de Hoek
Mr. F.J. Hordijk
Mr. A.Y. te Kiefte
Mr. I.E.M. Meijers-Carlier
A. van Olst
Mr. M.C.C. van Oss
Mr. J. Peeters-de Vormer
Mr. J. Postma
Mr. S. Pronk
N. Riedijk
E. Alblas-Rijnbeek
Mr. E. Sloos
Mr. N. Stolk
Mr. S. Straver
Mr. K.S.L. van Vliet
Mr. L.E.M. de Vries-Blom
Mr. J. Postma (Jitse)
Functie:
advocaat
Email:
Bereikbaarheid:
015-212.72.23
Jitse Postma werkt sinds 2000 bij EBH Elshof en heeft zich al vanaf die start toegelegd op het civiele bouwrecht, onroerend goed en zakelijke rechten. Ook aanbestedingsrecht, projectontwikkeling en burengeschillen behoren tot zijn specialisme binnen de sectie Vastgoed. Zijn kracht ligt in een doortastende juridische analyse van de feiten, waarop snel geadviseerd of geprocedeerd wordt. De uitdaging ligt er voor Jitse in om meerwaarde voor zijn cliënten te creëren, door met hen vooruit te denken in het (bouw)proces en slimme oplossingen voor lastige rechtsproblemen aan te dragen. Met zijn ruime ervaring als advocaat en gedegen kennis van zaken van het vastgoed / bouwrecht, is Jitse goed in staat om de verhoudingen in het bouwproces goed in te schatten en weet hij waar de kansen en bedreigingen liggen voor zijn cliënten.

In het bouwrecht houdt Jitse zich bezig met een breed scala van onderwerpen, variërend van advisering en begeleiding in de ontwerpfase, via het beoordelen, opstellen en totstandkomen van (samenwerkings)overeenkomsten in de bouw (zoals PPS of PPO), tot opleverings- en meerwerkgeschillen. Bouwtijd- en kostenoverschrijding, ontwerp- en uitvoeringsfouten en meerwerk- en opleveringsgeschillen zijn nog veel voorkomende geschillen in zijn praktijk. Jitse bezit daarbij de vereiste kennis van de toepasselijke algemene voorwaarden in de bouw (zoals UAV, AVA, SR, RVOI en DNR) en hij procedeert voor de Raad van Arbitrage, het Nederlands Arbitrage Instituut, het AIBk en andere arbitrage geschillencommissies. Maar ook procedures voor de burgerlijke rechter (in kort geding, de rechtbank, het Hof) zijn dagelijkse kost.

Alhoewel zijn hart bij het civiele bouwrecht ligt, maakt Jitse er geen geheim van zich ook graag bezig te houden met zakelijke rechten als erfdienstbaarheden, opstalrechten en erfpacht en met het burenrecht en burengeschillen.

Jitse rekent zowel opdrachtgevers in en betrokken bij de ontwerpfase (ingenieursbureau’s, architecten), als uitvoerders zoals aannemers, bouwbedrijven en installatiebedrijven tot zijn klantenkring. Ook woningcorporaties, overheden, gemeenten en andere semi-openbare instellingen adviseert hij of staat hij bij in procedures. Jitse is in juni 2010 cum laude geslaagd voor de vastgoed opleiding van Grotius
Jitse Postma
Opleiding(en)
Nederlands Recht, Civiel-, Bedrijfs- en Strafrecht, Groningen 1999
Privaatrechtelijk / Civiel Bouwrecht, Instituut voor Bouwrecht
Vastgoed (cum laude) Grotius Academie 2010
Specialisatie(s)
Civiel Bouwrecht
Onroerend goed
Zakelijke rechten
Lidmaatschap(pen)
Vereniging van Bouwrecht-Advocaten (VBR-A, www.ibr.nl)
Lighthouseclub Den Haag
Kantoor
Delft
Sectie(s)
Vastgoed
LinkedIn profiel
Twitter
Evaluatie
Evaluatie formulier


Blogs

Retentierecht machtig middel, ook in faillissement

door Mr. J. Postma

Het retentierecht is kort gezegd de bevoegdheid om een zaak (roerend of onroerend) voorlopig niet af te geven, in afwachting van betaling. In economisch onzekere tijden, ook bezien vanuit … lees verder

Zwijgen is zilver, spreken is goud, toch?

door Mr. J. Postma

Het spreekwoord spreekt voor zich: soms kun je beter je mond houden. Een verkoopster van een woning werd aangesproken door de koper: u wist dat er lekkages geweest zijn in uw woning en u heeft dat … lees verder

Verborgen gebrek

door Mr. J. Postma

Voor wiens risico komt de schade van een verborgen gebrek na levering van een verkochte zaak.   Het antwoord op deze vraag is in de eerste plaats te vinden in de wet (artikel 7:17 BW). Daarin … lees verder

Onderaanneming en de Wet Ketenaansprakelijkheid

door Mr. J. Postma

Bouwbedrijf Sanders B.V. maakt bij de uitvoering van verschillende bouwprojecten gebruik van onderaannemers. Bij de bouwproject heeft Sanders werkzaamheden uitbesteed aan Geelhoed vof. Geelhoed is … lees verder