Mr. J. Hiemstra

Mr. J. Hiemstra

Functie: advocaat/partner
E-mail: hiemstra@ebh-elshof.nl
Bereikbaarheid:

015-2127223Evaluatieformulier

Jan Hiemstra houdt zich bezig met alle aspecten van het bestuursrecht, met een focus op ruimtelijke ordening en duurzaamheid. Hij heeft een ruime ervaring in het voeren van bestuursrechtelijke procedures bij diverse overheden en bestuursrechtelijke colleges. In zijn dagelijkse praktijk treedt Jan hoofdzakelijk op voor ondernemingen, instellingen en overheden, die hij bijstaat in bouwvergunning- en projectbesluitprocedures, bestemmingsplanprocedures en handhavingsprocedures.

Daarnaast procedeert hij met regelmaat over besluitvorming op grond van bijzondere wetten, zoals bijvoorbeeld de energiewet en de gaswet. Jan is verder actief betrokken bij de ontwikkeling van Windturbine locaties, en heeft in dat kader diverse nevenfuncties.

Opleiding(en)

Rijksuniversiteit Leiden

Specialisatie(s)

Bestuursrecht Energierecht Ruimtelijke Ordening

Lidmaatschap(pen)

VNO-NCW Oostland
Denktank VNO-NCW provincie Zuid-Holland
Nederlandse Windenergie Associatie (NWEA)
Nederlandse Vereniging voor Energierecht NeVER

Kantoor Delft
Sectie Ruimtelijk bestuursrecht en milieurecht
Vastgoed
Energie en Duurzaamheid
Taalbeheersing

nl, de, en

Nevenfuncties

Directievoorzitter Wind & Co Projectontwikkeling B.V.
Directie Holland Windontwikkeling
Voorzitter Dagelijks Bestuur EBH Elshof 2012-heden

LinkedIn profiel LinkedIn profiel
Twitter

Blogs

Gemeenten ook bevoegd gezag voor grotere windparken (5-100 MW)

Gepubliceerd op:
Artikel 9e lid 1 van de Elektriciteitswet 1998 bepaalt dat Provinciale Staten bevoegd zijn voor … Lees verder

Het be├»nvloeden van de inbrengwaarde van gronden bij een exploitatieplan, door te zwijgen…

Gepubliceerd op:
In afdeling 6.4 van de Wet ruimtelijk ordening (Wro), is de grondexploitatie wettelijk … Lees verder

Burgemeesters te streng bij sluiting woning/bedrijfshal, na aantreffen hennepplantage?

Gepubliceerd op:
Het zal je maar overkomen; je bent eigenaar van een woning of een bedrijfshal, en er meldt zich … Lees verder

Besluit experimenten decentrale duurzame electriciteitsopwekking

Gepubliceerd op:
Het komt wel vaker voor dat de wetgever maatschappelijke ontwikkelingen niet kan bijbenen. Een … Lees verder

Directe lijnen Energierecht en Electriciteitswet

Gepubliceerd op:
Directe lijnen (Energierecht / Elektriciteitswet). Met de invoering van het derde pakket … Lees verder

Inrichtingbegrip en emissierechten

Gepubliceerd op:
De Nederlandse Emissieautoriteit hanteert een grens van 20 MW, waarboven men overgaat tot het … Lees verder

Planschadevergoeding

Gepubliceerd op:
Planologische besluiten, zoals bestemmingsplannen, kunnen schade veroorzaken. U kunt … Lees verder

Lawyalty Partner

De online helpdesk voor al uw juridische ondersteuning voor een vast bedrag per maand.

Ik wil een offerte