Medewerkers.

Partners

Mr. E.A.H. ten Berge
Mr. D.J. Bosboom
Mr. P.P.J. Elshof
Mr. J. Geelhoed
Mr. J. Hiemstra
Mr. J.N.L. van der Hoeven
Mr. J.J.Y. Kleingeld
Mr. M.F. Marcusse
Mr. A.A.S. Mosele
Mr. M.R. Plug
Mr. N.P.O. Ruysch
Mr. P. Vellekoop
Mr. J.J. Wittekamp

Directeur business development

Mr. P.D. Timmermans

Medewerkers

Mr. drs. M. Buitelaar
Mr. H.J. Deinum
D.H.H. Graven-Quasters
Mr. K.T. op de Hoek
Mr. F.J. Hordijk
Mr. A.Y. te Kiefte
Mr. I.E.M. Meijers-Carlier
A. van Olst
Mr. M.C.C. van Oss
Mr. J. Peeters-de Vormer
Mr. J. Postma
Mr. S. Pronk
N. Riedijk
E. Alblas-Rijnbeek
Mr. E. Sloos
Mr. N. Stolk
Mr. S. Straver
Mr. K.S.L. van Vliet
Mr. L.E.M. de Vries-Blom
Mr. J. Hiemstra (Jan)
Functie:
advocaat/partner
Email:
Bereikbaarheid:
015-212.72.23
Jan Hiemstra houdt zich bezig met alle aspecten van het bestuursrecht, met een focus op ruimtelijke ordening en duurzaamheid. Hij heeft een ruime ervaring in het voeren van bestuursrechtelijke procedures bij diverse overheden en bestuursrechtelijke colleges. In zijn dagelijkse praktijk treedt Jan hoofdzakelijk op voor ondernemingen, instellingen en overheden, die hij bijstaat in bouwvergunning- en projectbesluitprocedures, bestemmingsplanprocedures en handhavingsprocedures.

Daarnaast procedeert hij met regelmaat over besluitvorming op grond van bijzondere wetten, zoals bijvoorbeeld de energiewet en de gaswet. Jan is verder actief betrokken bij de ontwikkeling van Windturbine locaties, en heeft in dat kader diverse nevenfuncties.
Jan Hiemstra
Opleiding(en)
Rijksuniversiteit Leiden
Specialisatie(s)
Bestuursrecht
Energierecht
Ruimtelijke Ordening
Lidmaatschap(pen)
VNO-NCW Oostland
Denktank VNO-NCW provincie Zuid-Holland
Nederlandse Windenergie Associatie (NWEA)
Nederlandse Vereniging voor Energierecht NeVER
Kantoor
Delft
Sectie(s)
Ruimtelijk bestuursrecht en milieurecht
Energie en Duurzaamheid
Taalbeheersing
Duits
Engels
Nevenfuncties
Directievoorzitter Wind & Co Projectontwikkeling B.V.
Directie Holland Windontwikkeling
Voorzitter Dagelijks Bestuur EBH Elshof 2012-2014
LinkedIn profiel
Twitter
Evaluatie
Evaluatie formulier


Blogs

Directe lijnen Energierecht en Electriciteitswet

door Mr. J. Hiemstra

Directe lijnen (Energierecht / Elektriciteitswet). Met de invoering van het derde pakket Europese richtlijn in de nationale wetgeving is er een nieuw juridisch fenomeen ontstaan, de zogenaamde … lees verder

Inrichtingbegrip en emissierechten

door Mr. J. Hiemstra

De Nederlandse Emissieautoriteit hanteert een grens van 20 MW, waarboven men overgaat tot het heffen van emissierechten. Voor een grote tuinder gaat het dan al snel om enkele honderdduizenden … lees verder