Blogs.

Niet altijd leuke verrassingen bij scheiding

door

Een verrassing lijkt altijd leuk, maar kan soms heel nadelig uitvallen. In echtscheidingsprocedures zien wij vaak dat echtgenoten gehuwd zijn op huwelijkse voorwaarden, maar helemaal niet weten wat de inhoud van hun huwelijkse voorwaarden is.

Verliefd gingen zij trouwen en op advies van derden naar de notaris om huwelijkse voorwaarden te maken. Na het huwelijk werd het stuk van de notaris in de la geborgen en kwam nooit meer tevoorschijn. Vaak staat in de huwelijkse voorwaarden dat de echtgenoten jaarlijks hun financiën met elkaar af moeten rekenen. In de praktijk blijkt dit echter nooit te gebeuren. Het huis staat weliswaar vaak op naam van één van de echtgenoten, maar de hypotheek wordt afgelost met het gemeenschappelijk inkomen. Pas bij een echtscheiding of het overlijden van één van de echtgenoten komt de akte weer tevoorschijn. Als men dan na vele jaren het stuk doorleest, blijkt dat wat op papier gezet is op een aantal punten niet meer rechtsgeldig is.

De laatste jaren zijn namelijk door de Hoge Raad zeer veel uitspraken gedaan over consequenties van huwelijkse voorwaarden. Deze uitspraken zijn ook rechtsgeldig voor alle zaken. In tegenstelling tot wat op schrift staat in de akte, moet vastgesteld worden wat in het concrete geval redelijk en billijk is. Bijvoorbeeld het niet jaarlijks nakomen van de verrekenverplichting moet vertaald worden in een verplichting om bij het einde van het huwelijk alsnog met elkaar af te rekenen. Op diverse punten kunnen zich vragen voordoen over de bedoeling van partijen met de huwelijkse voorwaarden. De uitleg van de huwelijkse voorwaarden moet niet alleen geschieden op basis van de bewoordingen van het contract, maar ook op basis van de redelijkheid en billijkheid. Deze leer noemen wij de Haviltexleer.

Praktijkvoorbeelden zijn er vele. Het is belangrijk te weten wat u toekomt. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de sectie Personen- en Familierecht van EBH Elshof Advocaten.